Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Wydarzenia

2 października 2013

Sowieci w powiecie raciborskim

17 września 2013 r. w murach Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się prelekcja dr. Norberta Miki pt. „Wkroczenie Armii Czerwonej na ziemię raciborską oraz represje wobec miejscowej ludności śląskiej”, w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

czytaj dalej

26 marca 2013

Promocja książki „Historia miasta i gminy Krzanowice”

21.03.2013 r. w murach Domu Kultury w Krzanowicach odbyła się promocja książki pt. „Historia miasta i gminy Krzanowice”. Publikacja została wydana drukiem, staraniem wydawnictwa „Avalon” w Krakowie. Oprócz wersji polskiej, książka ukazała się również w języku czeskim pt. „Dějiny města a obce Křenovice” (promocja odbyła się 25.03.2013 r. w Hradcu nad Morawicą).

czytaj dalej

26 marca 2013

Promocja książki „Dzieje ziemi raciborskiej”

25.10.2012 r. w murach Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się promocja książki pt. „Dzieje ziemi raciborskiej”. Publikacja została wydana drukiem, staraniem wydawnictwa „Avalon” w Krakowie. Oprócz wersji polskiej, książka ukazała się również w języku czeskim pt. „Dějiny Ratibořska”. Jej recenzentami byli: prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

czytaj dalej

6 września 2012

Wątki raciborskie w Przemyślu

19-20 kwietnia 2012 r., w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Na pograniczu kultur – Przemyśl i ziemia przemyska na przestrzeni wieków”. Jej organizatorem była wspomniana tutaj PWSW w Przemyślu oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wzięli w niej udział historycy z Polski, Ukrainy, Rosji, Węgier i Serbii.

czytaj dalej

6 września 2012

Rozmawiali o gospodarce Raciborza

13 marca 2012 r. o godz. 1700 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej przy ulicy Długiej w Raciborzu odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarczy ziemi raciborskiej – przeszłość i teraźniejszość. Wybrane problemy”. Ma on za zadanie przybliżyć mieszkańcom regionu skomplikowane dzieje tej części Górnego Śląska nie przez pryzmat wielkiej polityki, ale działań na polu gospodarczym.

czytaj dalej

19 listopada 2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

18 listopada 2010 r. w murach Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie”, z okazji 200-rocznicy tych wydarzeń. Wśród zaproszonych historyków-naukowców z całego kraju i z zagranicy (Czech, Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji), znalazł się raciborski badacz dziejów dr Norbert Mika.

czytaj dalej

15 listopada 2010

Pierwsza monografia ziemi raciborskiej

5 listopada 2010 r. w murach Muzeum w Raciborzu odbyła się promocja najnowszej książki dr. Norberta Miki pt. „Dzieje ziemi raciborskiej”, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Uroczystość prowadziła dr Kornelia Lach (na co dzień dyrektor Zespołu Szkół w Krzanowicach).

czytaj dalej

5 października 2010

Partner na Ukrainie

Zahał’nooswitn’aja szkoła Nr 2 z rozszerzonym nauczaniem matematyki w Komsomolsku (Ukraina) to nowy partner Gimnazjum Nr 3 im .Augustyna Weltzla w Raciborzu. w czasie pobytu na Ukrainie w dniach 19-22 września 2010 r., dyrektor wspomnianej tutaj raciborskiej szkoły, dr Norbert Mika, spotkał się z dyrektorem szkoły komsomolskiej panią Oleną Wasylczenko oraz jej gronem pedagogicznym i uczniami, omawiając warunki przyszłej współpracy obydwu placówek oświatowych.

czytaj dalej

7 czerwca 2010

Przyjaciel Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca 2010 r. w gmachu Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i podziękowań osobom zasłużonym dla działań na rzecz młodego pokolenia raciborzan. Organizatorem był Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Raciborzu. Między zaproszonymi gośćmi znalazła się pani wiceprezydent miasta Raciborza – dr Ludmiła Nowacka.

czytaj dalej

7 czerwca 2010

Sympozjum w Pszczynie

24.05.2010 r. w murach Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyło się sympozjum popularno-naukowe poświęcone stosunkom niemiecko-polskim. Wśród prelegentów znalazł się raciborzanin dr Norbert Mika, który wystąpił z referatem pt. „Zakon Krzyżacki a Śląsk”. Uwagę licznie zebranego audytorium, które stanowili dyrektorzy i nauczyciele miejscowych jednostek oświatowych i kulturalnych, a także uczniowie, skupił na stosunkach książąt i rycerstwa śląskiego z ziemiami zakonnymi.

czytaj dalej

7 czerwca 2010

Wieczór autorski

11 maja 2010 r. o godz. 17:00 w murach Muzeum w Raciborzu odbyło się podsumownie projektu pn. “Racibórz-Opava. Od przyrody do historii”, realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu i Zakladní škola w Opavie-Kylešovicach, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

czytaj dalej

22 kwietnia 2010

Pomnik zgody

19 kwietnia 2010 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej przy ul. Długiej w Raciborzu odbyła się prelekcja pt. „Statua Zgody w Raciborzu – kontekst historyczny wydarzeń inicjujących jej powstanie”; realizowana w ramach cyklu „Pomniki Ziemi Raciborskiej”.

czytaj dalej

3 stycznia 2010

Pracują nad polsko-czeskim projektem

11.12.2009 r. w murach Gim3 odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej opracowującej wspólny projekt edukacyjny dla uczniów wspomnianej tutaj placówki oraz Střední odborny školy w Nowym Jiczynie, finansowany ze środków Unii Europejskiej. w pracach nad projektem wzięło udział 5 nauczycieli z obydwu szkół: dr Norbert Mika, Izabela Kubita i Mirella Obłąg (ze strony polskiej), a także Alena Olejáková i Štěpánka Novotná (ze strony czeskiej).

czytaj dalej

3 stycznia 2010

„Orlik” otwarty

7 grudnia 2009 r. o godz. 11.30 na terenie naszego gimnazjum odbyła się uroczystość otwarcia dwóch nowych boisk sportowych, ze sztuczną nawierzchnią, typu ORLIK. Wzięli w niej udział nauczyciele i uczniowie tejże placówki, oraz zaproszeni goście: wicemarszałek województwa śląskiego – Mariusz Kleszczewski, prezydent miasta Racibórz – Mirosław Lenk, wiceprezydent – dr Ludmiła Nowacka, wicestarosta – Andrzej Chroboczek, a także dyrektorzy raciborskich szkół i przedstawiciele mediów.

czytaj dalej

1 2 3 4