Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Wieczór autorski

11 maja 2010 r. o godz. 17:00 w murach Muzeum w Raciborzu odbyło się podsumownie projektu pn. “Racibórz-Opava. Od przyrody do historii”, realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu i Zakladní škola w Opavie-Kylešovicach, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Pieniądze w kwocie 21 190 Euro pozyskano za pośrednictwem Euroregionu Silesia. W czasie podsumowania projektu, odbył się również wieczór autorski i promocja polsko-czeskiego podręcznika do edukacji regionalnej pt. “Racibórz-Opava...”. Jego autorzy dr Norbert Mika(nasz dyrektor i nauczyciel historii) i dr Šárka Bělastová (nauczyciel historii i języka czeskiego w Opawie) mieli okazję zaprezentować kulisy powstania tej, jakże cennej i jedynej tego typu w Europie Środkowej, pomocy dydaktycznej, jak również pokazać treści w niej zawartej. Wystąpienie autorów uzupełnione było o prezentację multimedialną, ilustrującą materiał i konograficzny i treści ze wspomnianego podręcznika, którą przygotowała Ewa Kuźnik – nauczyciel informatyki w Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. W trakcie wieczoru autorskiego głos zabierali kolejno: Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz i Stanislava Burdová – dyrektor Zakladní školy w Opavie-Kylešovicach, którzy wyrazili słowa uznania pod adresem autorów i ich pracy. Całą uroczystość sprawnie poproawdziła Izabela Kubita – wicedyrektor Gimanzjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Według skromnych wyliczeń na sali muzealnej było około 200 osób, tymczasem przygotowano dla nich tylko 100 miejsc siedzących. Jak widać ukazanie się III wydania tejże publikacji cieszyło się wielkim zainteresowaniem, zarówno nauczycieli i uczniów, jak i zwykłych miłośników przyrody, geografii, historii, folkloru, literatury i sztuki naszej “małej ojczyzny” po obu stronach polsko-czeskiej granicy państwowej

Powrót