Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Wątki raciborskie w Przemyślu

19-20 kwietnia 2012 r., w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Na pograniczu kultur – Przemyśl i ziemia przemyska na przestrzeni wieków”. Jej organizatorem była wspomniana tutaj PWSW w Przemyślu oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wzięli w niej udział historycy z Polski, Ukrainy, Rosji, Węgier i Serbii. Wśród prelegentów znalazł się również raciborzanin dr Norbert Mika, który wystąpił z referatem pt. „Polityka czeska kniazia Lwa Daniłowicza”. Autor, na podstawie szczegółowej analizy źródeł, spisanych w języku łacińskim, staroruskim, staroniemieckim i staroczeskim, ukazał wzajemne stosunki między Rusią a Czechami w 2 połowie XIII wieku, w dobie panowania kniazia halickiego Lwa – założyciela Lwowa, od imienia którego pochodzi nazwa tego miasta. Kontakty władców znad Dniestru i Wełtawy odbywały się przez terytorium Węgier i Polski. Wspierając kolejnych królów czeskich, Przemysła Otokara II i Wacława II, władca ruski paraliżował próby zjednoczenia Polski przez piastowskich książąt. 16 stycznia 1290 r. wojska Lwa Daniłowicza wraz z Tatarami wyprawiły się na Racibórz i obległy miasto. Zostało ono jednak w nadzwyczajny sposób ocalone – jak głosi miejscowa legenda – przez św. Marcelego, który miał się pojawić na niebie z maczugą w ręku i rozproszył przeciwników. Wystąpienie dr Norberta Miki, wzbogacone prezentacją multimedialną, spotkało się z dużym zainteresowaniem kadry naukowej wspomnianych wyżej krajów.

Powrót