Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Sympozjum w Pszczynie

24.05.2010 r. w murach Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyło się sympozjum popularno-naukowe poświęcone stosunkom niemiecko-polskim.

Wśród prelegentów znalazł się raciborzanin dr Norbert Mika, który wystąpił z referatem pt. „Zakon Krzyżacki a Śląsk”. Uwagę licznie zebranego audytorium, które stanowili dyrektorzy i nauczyciele miejscowych jednostek oświatowych i kulturalnych, a także uczniowie, skupił na stosunkach książąt i rycerstwa śląskiego z ziemiami zakonnymi. Analizując wnikliwie dostępne zapiski kronikarskie i dokumenty, autor referatu wykazał, że do bitwy pod Grunwaldem (1410 r.) mieszkańcy Śląska, zwłaszcza Dolnego sympatyzowali z Krzyżakami. Kolejne klęski Zakonu spowodowały jednak zmianę orientacji wśród Ślązaków, którzy coraz częściej wspierali kolejnych królów Polski. Tak miało miejsce w czasie ostatniej wojny z lat 1519-1525. Ogromne znaczenie dla kształtowania wzajemnych stosunków miały również relacje gospodarcze między Śląskiem a Zakonem. Prelekcja ubogacona została prezentacją multimedialną, wykonaną przez nauczyciela informatyki Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu – Ewę Kuźnik. Organizatorami sympozjum byli: dr Maria Szostak – historyk i Józef Tetla – Starosta Pszczyński.

Powrót