Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Rozmawiali o gospodarce Raciborza

13 marca 2012 r. o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej przy ulicy Długiej w Raciborzu odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarczy ziemi raciborskiej – przeszłość i teraźniejszość. Wybrane problemy”. Ma on za zadanie przybliżyć mieszkańcom regionu skomplikowane dzieje tej części Górnego Śląska nie przez pryzmat wielkiej polityki, ale działań na polu gospodarczym. Z referatem rozpoczynającym cały cykl wystąpił dr Norbert Mika. Tematem jego prelekcji był „Rozwój gospodarczy Raciborza w średniowieczu i epoce nowożytnej (do roku 1800)”. Autor zaprezentował początki zorganizowanej wytwórczości w Raciborzu, powstanie zakładów rzemieślniczych, organizacji cechowych, pierwszych manufaktur i dynamikę wzrostu gospodarczego od początku XIII do końca XVIII wieku. Wystąpienie prelegenta – ubogacone prezentacją multimedialną, wykonaną przez Ewę Kuźnik – spotkało się z dużym zainteresowaniem licznie przybyłych słuchaczy. Sala TMZR wypełniona była tego dnia do ostatniego miejsca. Dopełnieniem prelekcji była ożywiona dyskusja.

Powrót