Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Przyjaciel Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca 2010 r. w gmachu Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i podziękowań osobom zasłużonym dla działań na rzecz młodego pokolenia raciborzan.

Organizatorem był Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Raciborzu. Między zaproszonymi gośćmi znalazła się pani wiceprezydent miasta Raciborza – dr Ludmiła Nowacka. Wśród odznaczonych na tej uroczystości osób znalazł się Norbert Mika, który otrzymał okolicznościową statuetkę Przyjaciel Dziecka oraz podziękowanie. Osobne podziękowanie zostało złożone na ręce pedagoga szkolnego Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu, pani Doroty Kotwicy. Jak zauważono, obydwie te osoby czynnie angażują się w działalność charytatywną, niosąc pomoc dzieciom i młodzieży z terenu powiatu raciborskiego. W Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu działa świetlica środowiskowa, realizowane są różnego rodzaju programy profilaktyczne, konkursy dla dzieci i młodzieży, organizowana jest pomoc socjalna i wycieczki dla dzieci z rodzin nisko uposażonych, prowadzona przez wspomnianą wyżej Dorotę Kotwicę oraz grupę wolontariuszy m.in. nasze koleżanki Patrycję Mikieko i Justynę Badeńską.

Powrót