Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Promocja książki „Historia miasta i gminy Krzanowice”

21.03.2013 r. w murach Domu Kultury w Krzanowicach odbyła się promocja książki, autorstwa dr. Norberta Miki, dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu, pt. „Historia miasta i gminy Krzanowice”. Publikacja została wydana drukiem, staraniem wydawnictwa „Avalon” w Krakowie. Oprócz wersji polskiej, książka ukazała się również w języku czeskim pt. „Dějiny města a obce Křenovice”. Jej recenzentem naukowym był dr hab. Jerzy Sperka profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Docenił on pracowitość, rzetelność, obiektywizm w prezentacji faktów i znakomite pióro pisarskie autora książki. Jak zauważył publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko znawców tematyki i fachowców z dziedziny historii, ale również zwykłych miłośników dziejów Krzanowic i okolic. Po odczytaniu recenzji prof. Jerzego Sperki, głos zabrał autor książki dr Norbert Mika, który przedstawił genezę jej powstania, ukazane na jej stronach treści, jak również fragment materiału ikonograficznego, którym została wzbogacona. Pomocna w tym okazała się prezentacja multimedialna. W kolejnym punkcie spotkania autor dziękował z imienia i nazwiska tym wszystkim, którzy pomogli mu przy tworzeniu pracy. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyło kilkadziesiąt zainteresowanych osób z terenu Polski i Czech. W trakcie spotkania promocyjnego głos zabrali burmistrz Krzanowic – Manfred Abrahamczyk oraz starosta Hradca nad Morawicą – Karel Hanák, którzy docenili znaczenie wydanej w języku polskim i czeskim publikacji, jako znaczącego dzieła dla pogłębienia wiedzy na śląsko-morawskim pograniczu. Spotkanie promocyjne prowadziła Izabela Kubita – wicedyrektor Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. Promowana publikacja liczy 286 stron i opatrzona została 718 przypisami. Zawiera także 261 wielobarwnych ilustracji i 6 tabel statystycznych. Pisząc swoje dzieło dyrektor Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu sięgał po zasoby rękopiśmienne aż 26 archiwów: w Raciborzu, Opolu, a z zagranicznych: w Opawie, Ołomuńcu, Brnie i Pradze. Wykorzystał również 65 źródeł drukowanych (pisanych najczęściej po łacinie, niemiecku, czesku, rosyjsku, a nawet starorusku). Indeks występujących na kartach tego dzieła postaci i nazw geograficznych wykonała Ewa Kuźnik, zaś projekt okładki – Katarzyna Galiczyńska i Bernard Wyrtki. Ten ostatni zajął się ponadto składem komputerowym zgromadzonego do druku materiału. Książka ukazała się jako produkt finalny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w ramach projektu pn. „Dzieje ziemi krzanowickiej a ród Lichnowskych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa – „Przekraczamy Granice”. Projekt realizowała gmina Krzanowice i miasto Hradec nad Morawicą. Środki finansowe pozyskano za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – Euroregion Silesia.

Powrót