Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Promocja książki „Dzieje ziemi raciborskiej”

25.10.2012 r. w murach Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się promocja książki, autorstwa dr. Norberta Miki, dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu, pt. „Dzieje ziemi raciborskiej”. Publikacja została wydana drukiem, staraniem wydawnictwa „Avalon” w Krakowie. Oprócz wersji polskiej, książka ukazała się również w języku czeskim pt. „Dějiny Ratibořska”. Jej recenzentami byli: prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ten pierwszy, w trakcie spotkania promocyjnego na Zamku Piastowskim w Raciborzu, wygłosił laudację, doceniając rzetelność naukową, obiektywizm w prezentacji faktów i znakomite pióro pisarskie autora książki. Jak zauważył publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko znawców tematyki i fachowców z dziedziny historii, ale również zwykłych miłośników dziejów tej części Górnego Śląska. Po laudacji prof. dr hab. Krzysztofa Baczkowskiego, głos zabrał autor książki dr Norbert Mika, który przedstawił genezę jej powstania, ukazane na jej stronach treści, jak również fragment materiału ikonograficznego, którym została wzbogacona. Pomocna w tym okazała się prezentacja multimedialna. W kolejnym punkcie spotkania autor dziękował z imienia i nazwiska tym wszystkim, którzy pomogli mu przy tworzeniu pracy. Wręczał także – za pośrednictwem uczennic G-3, ubranych w stroje regionalne – podpisane przez niego, egzemplarze książki osobom, które pomagały autorowi w procesie tworzenia tejże publikacji. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyło ponad 250 zainteresowanych osób z terenu Polski i Czech, tak że sala zamkowa „pękała w szwach”. W trakcie spotkania promocyjnego głos zabrała Dorota Ploch, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu, która podziękowała dyrektorowi szkoły dr. Norbertowi Mice, za fachową pomoc dydaktyczną, jaką jest dla uczniów książka „Dzieje ziemi raciborskiej” – „Dějiny Ratibořska”. Wręczyła też na ręce dyrektora symboliczny bukiet kwiatów.

Promowana publikacja liczy 276 stron i opatrzona została 816 przypisami. Zawiera także 287 wielobarwnych ilustracji i tabele statystyczne. Pisząc swoje dzieło dyrektor Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu sięgał po zasoby rękopiśmienne aż 20 archiwów: w Raciborzu, Opolu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, a z zagranicznych: w Opawie, Krnovie, Ołomuńcu, Brnie, Pradze, Wiedniu i Berlinie. Wykorzystał również 157 źródeł drukowanych (pisanych najczęściej po łacinie, niemiecku, czesku, starorusku, rosyjsku, a nawet włosku i francusku). Indeks występujących na kartach tego dzieła postaci i nazw geograficznych wykonała Ewa Kuźnik, zaś projekt okładki – Katarzyna Galiczyńska i Bernard Wyrtki. Ten ostatni zajął się ponadto składem komputerowym zgromadzonego do druku materiału. Książka ukazała się jako produkt finalny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa – „Przekraczamy Granice”. Tytuł przedsięwzięcia: „Ziemia raciborska i opawska w historii”. Całkowite wydatki kwalifikowane wspomnianego tutaj projektu wynosiły 17 311,00 EUR. Środki pozyskano za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – Euroregion Silesia. Osobą odpowiedzialną z ramienia Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu za realizację przedsięwzięcia był wicedyrektor tej placówki – Izabela Kubita, która prowadziła również całość spotkania promocyjnego na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Powrót