Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Pracują nad polsko-czeskim projektem

11.12.2009 r. w murach Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej opracowującej wspólny projekt edukacyjny dla uczniów wspomnianej tutaj placówki oraz Střední odborny školy w Nowym Jiczynie, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W pracach nad projektem wzięło udział 5 nauczycieli z obydwu szkół: dr Norbert Mika, Izabela Kubita i Mirella Obłąg (ze strony polskiej), a także Alena Olejáková i Štěpánka Novotná (ze strony czeskiej). Uzgodniono harmonogram i poszczególne obszary działań. Obydwie szkoły skupią swoją uwagę na historii, biologii i języku angielskim, w którym dokumentowane będą wszelkie formy aktywności. Czescy pedagodzy mieli okazję spotkać się z gronem pedagogicznym polskiej szkoły, jak również hospitować zajęcia m.in. w redakcji uczniowskiego czasopisma „Dyzio Gimnazjalista”, prowadzone przez nauczyciela języka polskiego Ewę Koczwarę. Dopełnieniem całości spotkania była wspólna wizyta w Muzeum w Raciborzu, gdzie zwiedzano zabytkowe wnętrze podominikańskiego kościoła Św. Ducha i oglądano znajdującą się tam nekropolię książąt opawsko-raciborskich.

Powrót