Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Pomnik zgody

19 kwietnia 2010 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej przy ul. Długiej w Raciborzu odbyła się prelekcja pt. „Statua Zgody w Raciborzu – kontekst historyczny wydarzeń inicjujących jej powstanie”; realizowana w ramach cyklu „Pomniki Ziemi Raciborskiej”.

Autor referatu dr Norbert Mika skupił uwagę zebranych na wielkim pojednaniu, jakie miało miejsce pod Raciborzem w dobie walk księcia śląskiego Henryka IV Probusa z biskupem wrocławskim Tomaszem II z rodu Zarembów, jesienią 1287 r. Prelekcja wzbogacona była prezentacją multimedialną, ilustrującą pieczęcie, dokumenty oraz nagrobki doby XIII wieku. Referat Norberta Miki spotkał się z życzliwym przyjęciem przez zgromadzone audytorium, które stanowili historycy, nauczyciele, uczniowie i zwykli miłośnicy dziejów ziemi raciborskiej. w dowód uznania, prelegent otrzymał okolicznościowe podziękowanie władz Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej.

Powrót