Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Pierwsza monografia ziemi raciborskiej

5 listopada 2010 r. w murach Muzeum w Raciborzu odbyła się promocja najnowszej książki dr. Norberta Miki pt. „Dzieje ziemi raciborskiej”, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Uroczystość prowadziła dr Kornelia Lach (na co dzień dyrektor Zespołu Szkół w Krzanowicach). Wygłosiła ona również okolicznościową laudację, dziękując autorowi za podjęcie tego trudnego zadania i napisania pierwszej naukowej monografii ziemi raciborskiej, od prehistorii do czasów najnowszych. Zwróciła ponadto uwagę na fakt, iż promowana publikacja została nader pozytywnie zrecenzowana i oceniona przez fachowców w tej dziedzinie: prof. dr. hab. Krzysztofa Baczkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. dr. hab. Antoniego Barciaka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Książka liczy 224 strony i ponad 200 starannie dobranych ilustracji. Została też opatrzona aparatem przypisów w liczbie 686, które uwiarygodniają wypowiedzi autora i pokazują, że w czasie prowadzonej kwerendy naukowej musiał on odwiedzić 26 krajowych i zagranicznych archiwów: w Wiedniu, Berlinie, Pradze, Brnie, Opawie, Wrocławiu, Krakowie, Raciborzu itd. Po laudacji, głos zabrał starosta raciborski Adam Hajduk. Poinformował on zebranych, iż osobiście zachęcił autora do napisania tejże książki, w związku z obchodzoną w tym roku okrągłą 800-rocznicą podjęcia przez księcia Mieszka, włodarza ziemi raciborskiej, udanych starań o tron krakowski, czyli najwyższą władzę w rozbitej na dzielnice Polsce (1210). Dopełnieniem całości promocyjnego spotkania było wystąpienie autora książki, który przybliżył licznie zebranej publiczności (ok. 100 osób) kulisy powstania tejże pracy. Na koniec autor podpisał kilkadziesiąt książek, które rozdał osobom zaangażowanym przy zbieraniu materiałów do publikacji i składzie komputerowym tekstu.

Powrót