Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Partner na Ukrainie

Zahał’nooswitn’aja szkoła Nr 2 z rozszerzonym nauczaniem matematyki w Komsomolsku (Ukraina) to nowy partner Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. W czasie pobytu na Ukrainie w dniach 19-22 września 2010 r., dyrektor wspomnianej tutaj raciborskiej szkoły, dr Norbert Mika, spotkał się z dyrektorem szkoły komsomolskiej panią Oleną Wasylczenko oraz jej gronem pedagogicznym i uczniami, omawiając warunki przyszłej współpracy obydwu placówek oświatowych.

Partnerstwo realizowane będzie w oparciu o europejskie programy edukacyjne Socrates Comenius, Socrates Arion i inne. Doświadczeniem będzie tutaj służyć Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu, które wcześniej realizowało już różnego rodzaju projekty oświatowe z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Zahał’nooswitn’aja szkoła Nr 2 w Komsomolsku jest placówką, która erygowana została w 1969 r. i liczy około 550 uczniów. Jej organem prowadzącym jest miasto Komsomolsk, którego mer (odpowiednik prezydenta) Sergij Suprun jest żywo zainteresowany rozwijaniem współpracy podległych mu szkół z jednostkami oświatowymi w powiecie raciborskim. Wyrazem tego jest podpisana 21 września 2010 r. umowa partnerska między wspomnianym tutaj Sergijem Suprunem – merem komsomolskim a Adamem Hajdukiem – starostą raciborskim.

Powrót