Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Działalność

Działalność naukowa

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obecnie związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Ceniony naukowiec, zajmujący się badaniami nad dziejami krajów Europy Środkowej. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych. Doktor nauk humanistycznych. Członek Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Wpisany 4.07.2003 r. przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na listę ekspertów, mogących wchodzić w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Dwukrotnie wyróżniony przez resortowego ministra (1999 r., 2006 r.), jak również Śląskiego Kuratora Oświaty (2003 r.). Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Złotym Krzyżem Zasługi (1999 r.).

Działalność opozycyjna

Działacz antykomunistycznej opozycji w Raciborzu. Inwigilowany przez tajne służby PRL w okresie studiów, pracy zawodowej i zaangażowania w działalność kościelną (1980-1989 r.). Szykanowany z tego tytułu. W oparciu o zachowany materiał archiwalny, przechowywany w Instytucie Pamięci Narodowej – Oddział Katowice, dnia 6.04.2006 r. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nadała Norbertowi Mice status pokrzywdzonego.

Działalność w Grupie Odnowy w Duchu Świętym

Związany przez 20 lat z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, jako lider wspólnoty przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Wspomniana tutaj wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii NSPJ w Raciborzu w dniu 15.02.2005 r. uległa samorozwiązaniu. Na jej miejscu, ówczesny ordynariusz opolski – arcybiskup Alfons Nossol, erygował nową Grupę Modlitewną, nie związaną z Odnową, w której przez ponad 4 lata posługę kapelana sprawował obecny ordynariusz opolski – biskup Andrzej Czaja. Jako osoba prywatna, Norbert Mika od 2004 r. nie angażuje się już w działalność Ruchu Odnowy w Duchu Świętym i nowej Grupy Modlitewnej.